Poradenstvo a iná činnosť

Inžinierska činnosť,

majetkovo-pravne poradenstvo,

poradenstvo v oblasti stavebného zákona.